Gedragsregels

Als wielrenner ben je gewoon onderdeel van het verkeer. Dat geldt voor profs, maar ook voor recreanten. Houd rekening met andere verkeersdeelnemers en vergeet onderstaande regels niet;

 • Houd je altijd aan de verkeersregels. Je bent net als ieder ander een verkeersdeelnemer en je bent wettelijk verplicht je hieraan te houden. De regels zijn ervoor gemaakt om de weg veilig te houden voor alle verkeersdeelnemers.
 • Blijf beleefd. Niet alle weggebruikers zijn alert op de snelheid waarmee je door het verkeer gaat, hou er dus rekening mee dat niet iedereen even snel reageert.
 • Veiligheid staat altijd voorop. Wil je een sprintje doen, doe dit dan alleen als de omgeving en situatie het toelaat. Onthoud dat het niet alleen gaat om je eigen veiligheid, maar ook om de veiligheid van andere weggebruikers.
 • Let op het milieu: gooi geen verpakkingen of ander afval weg. Neem het mee in een van je zakjes en gooi het onderweg of thuis in een prullenbak.
 • Neem je eigen beslissingen en blijf situaties zelf inschatten; als de rest van de groep een gevaarlijke beslissing neemt, betekent het niet dat jij dat ook klakkeloos moet doen.
 • Denk vooruit; anticipeer op het gedrag van mensen en schat in wat ze willen gaan doen. Houd hier alvast rekening mee in je snelheid.
 • Als je in een groep rijdt, denk dan ook als groep; schat de situatie in en weet dat de rest van de groep (deels) op jouw aanwijzingen vertrouwt.
 • Waarschuw de groep voor alles wat je tegenkomt. Dit doe je door te roepen wat je ziet, maar ook zeker te gebaren wat en aan welke kant men obstakels kan verwachten. Rij je zelf verder achter in de groep, geef de signalen dan door zodat ook de achterste rijder weet wat er aankomt.

Speciale gebaren die je veel tegen zult komen bij het fietsen in een groep:

 • Hand omhoog + ‘Stop!’ houdt in dat er een punt aankomt waarvoor gestopt moet worden. Rij je zelf op kop, geef dit teken dan ruim van tevoren.
 • ‘Vrij!’; een gevaarlijk punt (kruispunt, onoverzichtelijke bocht) kan gepasseerd worden door de hele groep. De voorste van de groep schat de situatie in voor de rest van de groep.
 • ‘Links!’ of ‘Rechts!’ + het uitsteken van de desbetreffende hand: er wordt afgeslagen in de aangegeven richting.
 • ‘Tegen’! + een meebewegende linkerhand ter hoogte van de heup: Voor aanduiding van tegemoetkomend verkeer.
 • ‘Voor!’ + een meebewegende rechterhand ter hoogte van de heup: voor aanduiding dat verkeer dat wordt ingehaald aan de rechterkant.
 • ‘Achter!’: het signaal dat er achteropkomend verkeer aankomt. Maak ruimte en ga achter elkaar rijden.
 • ‘Pas op!’ + wijzen richting obstakel: Aangeven dat er een obstakel nadert, zoals een paaltje midden op de weg.

De echte wielrenner laat van zich horen

In het voorjaar trekken veel Nederlanders er in hun vrije tijd op uit en zo ook de wielrenner. Dit leidt tot drukte op de fietspaden en wegen. Als wielrenners en medeweggebruikers elkaar passeren, leidt dit soms tot onbegrip, ergernis of erger; ongelukken. Wielersportbond NTFU en VeiligheidNL geven daarom via de campagne ‘De echte wielrenner laat van zich horen’ goede voorbeelden hoe voetgangers, fietsers, automobilisten en wielrenners elkaar veilig kunnen passeren.

Gedrag op de weg
Ontmoetingen tussen wielrenners en andere weggebruikers leiden soms tot gevaarlijke situaties, door snelheidsverschillen en omdat beide partijen van elkaar niet weten wat ze gaan doen. Uit eerder onderzoek van VeiligheidNL bleek ook dat volgens wielrenners in 51% van de (bijna-)ongevallen sprake was van onvoldoende rekening houden met elkaar. Het is belangrijk om te werken aan ieders gedrag, zodat wederzijdse irritatie, onvoorspelbare situaties en ongevallen kunnen worden voorkomen.

Situaties uitgelegd
In een animatiefilmpje leggen de NTFU en VeiligheidNL daarom voor de meest voorkomende situaties uit hoe weggebruikers elkaar het beste kunnen passeren. Wat kunnen weggebruikers verwachten van wielrenners en wat verwachten wielrenners van hen. De achterliggende boodschap is dat het een stuk veiliger wordt op de weg en het fietspad als we ons allemaal aanpassen en rekening houden met elkaar.

Ongevallen op de weg
Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij andere sporten. Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd, maar als er toch iets gebeurt, is het letsel door wielrennen vaak relatief ernstig.  In 2013 kwamen er 3.800 wielrenners op de Spoedeisende Hulp als gevolg van een ongeval.

De Echte Wielrenner | Baal jij ook zo?

Door rood rijden, afval laten slingeren, agressief inhalen en op kop te hard rijden; het zijn voorbeelden van gedrag waar het grootste deel van wielrennend Nederland zich aan stoort bij andere wielrenners. En toch komt het voor. Er is een klein groepje wielrenners dat zich niet gedraagt zoals het hoort. Zij verpesten het imago van de wielrenner en daar hebben alle wielrenners last van, onterecht. Daarom worden wielrenners onder de noemer ‘De Echte Wielrenner laat van zich horen’ aangespoord anderen aan te spreken op hun gedrag.

Gedrag bespreekbaar maken
Voor de NTFU is het lastig het gedrag van wielrenners op afstand bij te sturen. Dat kunnen de wielrenners veel beter zelf door elkaar aan te spreken op gedrag. Daarbij worden ze geholpen door een animatie waarin een aantal ongewenste situaties wordt getoond. Enerzijds wordt de wielrenner die zich stoort aan dit gedrag opgeroepen een ander erop aan te spreken. Anderzijds houdt de animatie een spiegel voor aan de wielrenner die dit ongewenste gedrag vertoont.

Fietsbellen
Naast de animatie die vooral online zijn werk doet, deelt de NTFU bij verschillende gelegenheden fietsbellen met een boodschap uit om de discussie over gedrag aan te zwengelen. De Echte Wielrenner laat namelijk van zich horen, met een bel, maar ook door anderen aan te spreken op ongewenst gedrag.

Nieuwsgierig?
Bekijk de animatie en deel het filmpje. Hiermee kun je de discussie onder je fietsvrienden aanzwengelen en een positieve bijdrage leveren aan het imago van jou als wielrenner: De Echte Wielrenner laat van zich horen!